Free cookie consent management tool by TermsFeed Privacy Suite Generator
Általános szerződési feltételek
 1. Bevezető rendelkezések

 

1.1 A W&M production s.r.o., székhelye: Haburská 29, 821 01 Bratislava, azonosítószám: 35958111, adószám: 2022077002, azonosítószám: SK2022077002 (a továbbiakban: a W&M bejegyzett gyártása) a POZSONYI I. Járásbíróság cégjegyzéke, rovata: Sro. A W&M production s.r.o. harmadik félen keresztül vásárlási internetes portált/webboltot üzemeltet a www.alfema.hu, www.tekutaguma.hu oldalon(továbbiakban „bevásárlási portálnak”). Ezen a portálon keresztül harmadik félnek (továbbiakban “vásárló”) lehetősége van megtekinteni az árukat a vásárlási portál oldalán. Ugyanakkor a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározott feltételek mellett, és feltételezve, hogy az eladó elfogadja a megrendelés/adásvételi szerződéstervezetet, ennek a személynek, mint vevőnek lehetősége van az áru megvásárlására. általa kiválasztott.

1.2 Az eladó e-mail címe alfema@alfema.sk. Az eladó telefonszáma +421 911 917888. Az eladó call centerének és reklamációs központjának nyitva tartása: normál munkanapokon hétfőtől péntekig 8:00 órától 16:00 óráig. munkaszüneti napok és ünnepnapok kivételével. Ezek az adatok a www.alfema.sk oldalon bármikor módosíthatók vagy frissíthetők

1.2.1 Jelen ÁSZF a W&M production s.r.o. társaság közötti jogviszonyokat szabályozza. eladóként és vevőként, aki az Általános Szerződési Feltételek szerinti eljárásnak megfelelően a www.alfema.hu és a www.tekutaguma.hu weboldalon áruvásárlás iránti érdeklődését fejezi ki. Az eladó és a vevő közötti, a vásárlásból, áruszállításból, valamint az áruhiba miatti reklamációból eredő jogviszonyokra – tartalmuktól és a vevő felektől függően – megfelelően irányadóak a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályainak rendelkezései, pl. különösen a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyve. Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a felek kötelezettségeit is az adásvételi szerződés megkötéséig a vevő regisztrációja alapján. Az eladó és a vevő közötti kölcsönös kapcsolatokra a www.alfema.hu és a www.tekutaguma.hu webáruház panaszkezelési eljárása is irányadó.

Az Általános Szerződési Feltételek 5. pontjában említett 1.3.

1.4 Adásvételi szerződés: az eladó és a vevő között létrejött szerződés, amelynek tárgya a www.alfema.hu, www.tekutaguma.hu oldalon bemutatott áruk megvásárlása, a 2. és azt követő cikkek szerint kötött. ÁSZF.

1.5. 5. és 6. Az ÁSZF nem vonatkozik arra a vásárlóra, aki üzleti célból vásárol, nem személyes fogyasztásra. A termék hibáiért való felelősséget ebben az esetben a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Törvénykönyvének rendelkezései szabályozzák.

1.6 A vásárlási portálon bemutatott áruk adatait (különösen elérhetőség, ár, méret, készlet) az online eladó soha nem frissíti. Előfordulhat, hogy ezek az árukra vonatkozó adatok a tényleges állapothoz képest nem mindig pontosak és teljesek a vásárlási portálon. A vásárlási portálon a termékhez tartozó „rendelkezésre állási” adatok nem értelmezhetők az áru eladó általi szállítási határidejeként. Az áru feltüntetett elérhetősége csak tájékoztató jellegű, nem kötelező érvényű becslés arra az időre, amely alatt az eladó rendelkezésre álló készlete várhatóan elfogy. Az árut nem lehet előre bemutatni a vevőnek, nem mindig van lehetőség a megrendelések átvételére, átvételére, szállítására még harmadik félen keresztül sem. A vásárlási portálon keresztül értékesített árukat mindig az eladó aktuális készlete korlátozza, az áruk utánrendelése és/vagy kiszállítása az elfogyás után még más személyen keresztül sem lehetséges. Bizonyos esetekben az eladó a terméket vagy az azzal egyenértékű terméket nem tudja ezen az áron, időben és mennyiségben kiszállítani, illetve a kiszállítást más eladónak elvégeztetni, figyelembe véve a terméket, a termékkört. a termék reklámozását és árát, különösen, ha rendkívüli eset történt a Kbt. 2.15 ÁSZF. Az áru kiszállításának lehetetlenné válásának ilyen rendkívüli tényéről a Vevőt mindig megfelelő módon tájékoztatják, és megkötött szerződés esetén mindkét félnek jogában áll elállni a szerződéstől.

 

1.7 A W&M production s.r.o. vásárlási portál oldalán, a reklám- és versenyrendezvényeken, hacsak másként nincs feltüntetve. Az ALFEMA hirdetési szórólapjain keresztül közzétett szórólapok kizárólag az ALFEMA kiskereskedelmi hálózataiban történő áruk értékesítésére érvényesek, és nem vonatkoznak a www.alfema.hu, www.tekutaguma.hu vásárlási portálon keresztül történő áruk értékesítésére.

 

 1. Árurendelés / adásvételi szerződés / szerződéskötési műveletek

 

2.1. Az áruvásárlás a vevőnek az eladó vásárlási portálján történő megrendelés kiállításával és elküldésével történik azzal a ténnyel, hogy a vevő megrendelését az eladónak jóvá kell hagynia (elfogadnia) az Általános Szerződési Feltételek szerint, ellenkező esetben a szerződéses feltételek. kapcsolat nem jön létre. Amennyiben a megrendelést az eladó az ÁSZF szerint elfogadja, úgy az eladó a megrendelt árut az ÁSZF szerinti szállítási határidőn belül szállítja ki. 4.1 ÁSZF.

 

2.2. A vásárlási portálon való aktív vásárlás lehetőségéhez, illetve az eladó hirdetési és versenytevékenységében való részvételhez a vevőnek regisztrálnia kell a www.alfema.sk, www.tekutaguma.sk oldalon a portál regisztrációs részében. A vásárló regisztrációja történhet az áru kiválasztása előtt vagy a kiválasztási folyamat során . A regisztrációs adatlapot kitöltő köteles a regisztrációs lap kötelező rovatai szerint kitölteni az adatokat. A regisztrációs űrlap kitöltésével a vásárló egyidejűleg hozzájárul személyes és egyéb adatainak a Kbt. 7 és azt követően ÁSZF és az ÁSZF szerinti feltételekkel. A Vevő köteles ezeket az adatokat a megrendelés elküldésekor a portálon haladéktalanul frissíteni, ha azok megváltoznak, mivel azok helyessége, valóságtartalma és naprakészsége befolyásolja az áru vevőhöz történő eljuttatását. A regisztrációs űrlapon kötelezően kitöltendő mezőket “*” jelöli. A vásárló köteles a pontos, teljes és valós adatokat megadni. A vállalt kötelezettségek vevő általi elmulasztása a vevő hátrányára értelmezendő. A sikeres regisztráció egy hozzáférési név és jelszó megadásával fejeződik be, külön e-mail nem kerül kiküldésre. A Vevő köteles a regisztráció során generált hozzáférési nevet és jelszót biztonságos helyen megőrizni, és oly módon óvni, hogy azokkal visszaélés ne lehessen.

 

2.3. A vásárló a bal oldali termékmenüben felsorolt ​​termékkategóriák szerint tekinti meg és választja ki az árukat, ill a megjelenített termékre kattintva. Az áruknál a vásárló a közzétett rendelési információk szerint választja ki az adatokat, és a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával hozzáadja az árut megrendeléséhez. Ha a vásárló befejezte a kiválasztási folyamatot, rákattint a „Kosár tartalmának vásárlása” gombra. Ellenkező esetben a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva jogosult visszatérni az áru kiválasztásának folyamatához.

 

2.4. A vásárlói rendelés kiállításának folyamata 4 lépésből áll: a) az áru kiválasztása és a „Kosár tartalmának vásárlása” gombra kattintás b) a fizetési mód, a szállítási és szállítási ár kiválasztása, c) a megrendelés visszaigazolása , d) a megrendelés elküldése.

 

2.5. Ezen lépések mindegyikében a vevő követi a navigációs utasításokat, és ezek a lépések általában a „Megerősítem” gombra kattintva fejeződnek be. A vevő köteles az áru helyes kiszállításához szükséges hiánytalan, valós és pontos adatokat megadni. A vevő köteles az áru megrendelése során a kiválasztott adatok és adatok helyességét ellenőrizni, mielőtt azok véglegesen elküldik az eladónak.

 

2.6. Kifejezetten kizárt a vásárlónak a megrendelésben, egyéb dokumentumban, jelentésben vagy e-mailben szereplő egyéb olyan feltételének alkalmazása, amely a jelen ÁSZF-be ütközne.

 

2.7. A vevő rendelése akkor minősül elküldöttnek, ha azt az eladónak kézbesítették, és minden szükséges adatot tartalmaz – a megrendelt áru neve, mennyisége, ára, szállítási és számlázási címe, e-mail és telefonos elérhetősége (mobilon) a vásárló. Ha az Általános Szerződési Feltételek külön rendelkezésben másként nem rendelkeznek, az eladó a megrendelés elfogadásának vevő részére történő megküldésétől (a szerződés megkötéséig) kötve van az áruajánlatához, beleértve annak árát is. az áru vevő részére történő átadásának időpontja.

 

2.8. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő minden esetben köteles egy kattintással megerősíteni, hogy megismerte és elfogadja az eladó érvényes ÁSZF-et, azokat az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony részének tekinti. A megrendelés kiállításának és a vásárlónak történő elküldésének folyamata ezen művelet végrehajtása nélkül nem fejezhető be. Minden rendeléshez regisztrációs szám tartozik. Az eladóval való kommunikáció során és fizetéskor a vevő megadja a megrendelés számát is.

 

2.9. A vevő megrendelést küld az eladónak a vásárlási portálon keresztül. Jelen megrendelés a vevő javaslata adásvételi szerződés megkötésére a jelen ÁSZF feltételei szerint. A megrendelést az eladónak az eladónak való kézbesítéstől számított 15 napon belül el kell fogadnia. A vásárló az eladónak a vásárlási portálon keresztül történő megrendelésével kifejezi akaratát, hogy a megadott időtartamon belül kötelezze magát a megrendeléséhez, hogy az általa kiválasztott árut a vételáron, a feltételeknek megfelelően megvásárolja és átvegye. pontja értelmében, amennyiben azt az eladó elfogadja. Az eladó a megrendelés kézbesítését követően haladéktalanul visszaigazolja a vevő megrendelését elektronikus úton, pl. tájékoztatja a vevőt a vevő megrendelésének átvételéről és az eladó rendszerébe történő felvételéről. A megrendelés elektronikus visszaigazolása nem jelenti a megrendelés eladó általi elfogadását az Art. 2 ÁSZF, és nem alapozza meg adásvételi részszerződés létrejöttét.

 

2.10. A felek megállapodása alapján és az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően az adásvételi szerződés a felek között akkor jön létre, ha az eladó a vásárló megrendelését visszaigazolja, és egyben azt a vevőnek címzett külön e-mailben vagy üzenetben elfogadja. meghatározott 15 napos határidővel a megrendelés kézbesítésétől számítva (azaz a megrendelés jóváhagyását fejezi ki) a jelen ÁSZF szerinti eljárást követve. Az eladó e-mailben vagy üzenetben fogadja el a vásárló megrendelését. Az eladó átvételi jegyzőkönyvében fel kell tüntetni: „A rendelés elfogadása ……” (ÁSZF esetén “megrendelés elfogadása” is) A megrendelés elfogadásával a felek között adásvételi szerződés jön létre. Az eladó a felek megállapodása és jelen ÁSZF alapján köteles az átvett megrendelést határidőben teljesíteni. 4.1 ÁSZF.

 

2.11. A vevő a megrendelést az eladóhoz eljuttatott e-mailben mondhatja el, ha ez az elállás az eladónál azelőtt történik meg, hogy az eladó elfogadná megrendelés az Általános Szerződési Feltételek szerint. Ha a megrendelés (megrendelés elfogadásának) határideje az eladó elfogadása nélkül lejár, a megrendelés automatikusan törlésre kerül. A megrendelés az ÁSZF szerinti egyéb esetekben is törlésre kerül.

 

2.12. A megrendelés/feltételek megváltoztatása: ha az eladó nem tud megállapodni – teljes egészében fogadja el a vevő megrendelését (pl. 4-ből 1 darab nem lesz elérhető), vagy ha más okból javasolja annak megváltoztatását vagy a szállítási feltételek megváltoztatását, erről a vevőt e-mailben vagy más megfelelő módon értesítjük. Egyúttal felkérjük, hogy fejezze ki hozzájárulását, ill nem ért egyet a változtatással. A vevő köteles hozzájárulását kifejezni, ill nem ért egyet a javasolt változtatásról szóló értesítéstől számított 2 napon belül. Ezalatt az idő alatt a vevő rendeléséből elérhető tételek lefoglalásra kerülnek a vevő számára. A felek közötti szerződéses jogviszony csak akkor jön létre, ha az eladó elfogadja (megállapodás) a megrendelésben javasolt változtatást a vevő részéről. Abban az esetben, ha a vevő a megadott határidőn belül a megjelölt módon nem járul hozzá a változtatáshoz, úgy a vevő megrendelése a megadott időszak haszontalan lejártáig teljes egészében töröltnek minősül, és az eladó változtatási javaslata nem. elfogadta a vevő.

 

2.13. Az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés a vevő megrendelésének az eladó általi elfogadásával, vagy az eladó által javasolt és a vevő által a megrendelés módosításának elfogadásával jön létre. Az eladó az adásvételi szerződésből köteles a vétel tárgyát a vevőnek átadni és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeit teljesíteni. A megkötött szerződésből a vevő köteles az adásvétel tárgyát átvenni, az eladónak a kialkudott teljesítési árat megfizetni, valamint a szerződésben és az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeit teljesíteni. szerinti határidőn belül teljesíti az eladó az elfogadott megrendelést. 4.1 ÁSZF.

 

2.14. Különleges esetekben és az elfogadás elküldése előtt az eladó fenntartja a jogot, hogy a vevőtől további szükséges dokumentumok és adatok kézbesítését kérje, vagy ellenőrizze a vásárló e-mail címének vagy mobilszámának helyességét. Az eladó a vevő megrendelésének jellegétől függően mindig jogosult arra, hogy megfelelő módon, így írásban, e-mailben, SMS-ben vagy telefonon további felhatalmazást kérjen a vevőtől a megrendeléshez vagy a vevő személyazonosságához. Ha a vevő az eladó által megkívánt módon és az eladó által megkívánt határidőn belül nem hajtja végre a további meghatalmazást, a megrendelés (az elfogadás előtt) vagy az adásvételi szerződés (az átvételt követően) kezdettől fogva törlődik, ha ez a határidő lejár. hiába.

 

2.15. Ha az eladó a szerződéskötés előtt vagy után nyomdai, rendszer-, emberi, szállítói vagy egyéb hibát észlel az áruval, annak árával, elérhetőségével, mennyiségével vagy szállítási lehetőségével kapcsolatban, valamint készlethiány esetén a az árut, vagy ha az árut a megbeszélt határidőn belül vagy a webáruházban feltüntetett áron nem tudja átadni a vásárlónak, vagy vis maior okok miatt, erről a vásárlót tájékoztatja. Ezen rendkívüli esetek bármelyikében mind az eladó, mind a vevő jogosult a szerződés megkötése előtt elállni/elmondani megrendelését (vevő), ill. elutasítani (eladó). Ha ilyen rendkívüli körülmény a szerződés megkötését követően következik be, az eladó jogosult a szerződéstől elállni az árunak a vevő részére történő átadásának pillanatáig. A Vevő ezen rendkívüli bejelentett körülmény bekövetkezése esetén is jogosult az adásvételi szerződéstől az ÁSZF és a jogszabályok szerint elállni. Amennyiben a vevő a vételárat már kiegyenlítette, azt a jogszabályi előírásoknak és az ÁSZF-nek megfelelően visszakapja. Az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és/vagy az árut a vevőnek nem szállítani akkor is, ha a vevőről, az árut átvevő személyről téves, hiányos vagy valótlan adatot fedez fel, vagy ha fennáll annak a veszélye, hogy a személy magatartása, amellyel az eladó kommunikált, az eladó oldalán kár keletkezhet (pl. csalás).

 

2.16. A vevő jogosult a szerződés megkötésétől az áru leszállításáig terjedő időszakban egyoldalúan elállni a szerződéstől azzal, hogy köteles viselni a már elvégzett szállítás költségeit és az áru kiszállításának költségeit. . A Vevőnek az áru átvételét követő elállási lehetőségeit az Általános Szerződési Feltételek és a jogszabályok tartalmazzák.

 

2.17. Sem a vevő, sem az eladó nem jogosult a kölcsönös kapcsolatokból származó követelést harmadik személyre engedményezni.

 

2.18. A megrendelés elküldése előtt a vevő jogosult a 1. sz. Jelen ÁSZF 2. és 3. pontja.

 

 1. Vételár és fizetési feltételek

 

3.1. A vevő köteles megfizetni az eladónak az áruért a vételárat és a szállítási költséget az eladó által elfogadott megrendelés (megkötött szerződés) szerint. A megrendelés létrehozásakor ezek a tételek is összesen (az áru és a szállítás árának összege) szerepelnek. A portálon az áruk ára ÁFA-val van feltüntetve, kivéve, ha az szerepel, hogy ÁFA nélküli árról van szó. A termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra a törvényi előírásoknak megfelelően áfát kell alkalmazni.

 

3.2. A díjakat az áru vételára nem tartalmazza y bankok a vételár megfizetésére, az áruszállítás költségeire, az utánvét költségére, a vásárolt áruk kiszállításának költségeire az Általános Szerződési Feltételek 4. pontja szerint, az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségeire. A Vevő köteles ezeket a díjakat és költségeket megfizetni, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezik. Külföldről történő fizetés esetén a vevő, mint fizető köteles viselni bankja díjait és egyéb díjakat, különös tekintettel a levelező bankok és a fogadó bank díjaira.

 

3.3. Az ár az eladó rendszerében található, vagy az áru vásárlási portálján közzétett áruk árával kapcsolatos nyilvánvaló nyomdai vagy egyéb hiba miatt változhat. Mind a vevő, mind az eladó jogosult elállni a rendeléstől, ill elállni az adásvételi szerződéstől (az áru átvételének időpontjáig), ha a vevő az áru vételárának nyilvánvaló nyomdai vagy egyéb hibája miatt értesül valamely tétel vételárának változásáról.

 

3.4. A vételár fizetési módja, az áru szállítási költsége (a fizetési módot a vásárló a vásárlási portálon történő árurendelés 2. lépésében választja ki, és a megrendelésben a költségkalkulációval együtt feltünteti):

 

– az áru átvételekor készpénzben (utánvéttel) – a vételár, valamint az utánvét és az áru szállítási költsége az áru megrendelésénél a kosárban feltüntetésre kerül,

 

– készpénzes befizetéssel az eladó számlájára – az áru vételárát és szállítási költségét az áru megrendelésénél a kosárban feltüntetik,

 

– készpénzes fizetéssel az eladó számlájára a megrendelés pillanatában vagy a megrendelés elfogadását követően – a vételár és az áru szállítási költsége az áru megrendelésénél a kosárban feltüntetésre kerül.

 

Fizetéskor változó szimbólumként szükséges feltüntetni a vásárló rendelési számát. A fizetés során a vevő által hibásan megadott változó szimbólum a vételár hibás kiegyenlítését eredményezi, és az ezzel járó minden kockázat a vevőt terheli, a vevő fizetési kötelezettsége elmarad.

 

3.5. A vételár lejárata:

 

 1. a) készpénz nélküli fizetés vagy az eladó számlájára történő készpénzes befizetés választása esetén: a vevő köteles a vételárat az eladónak legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 napon belül és az áru átvétele előtt megfizetni a Ptk. . 3. ÁSZF; a vevő már a megrendelés kibocsátásakor és az eladónak történő elküldésekor jogosult fizetni, azzal a ténnyel, hogy a fizetést a vételár és az áru szállítási költségének előlegének tekinti, de a vevőnek csak azután javasolt fizetni. a megrendelést az eladó elfogadta (a szerződés megkötése),

 

 1. b) az áru átvételekor történő készpénzes fizetés esetén: a vevő köteles a vételárat és a szállítási költséget az eladónak megfizetni legkésőbb az áru vevőhöz történő átadásakor.

 

Utánvétes ár SZLOVÁKIÁBAN:

 

Rendelés 77 euróig – utánvétes ár 5 euró

78 EUR feletti rendelés – INGYENES utánvétes ár

Ár előre fizetés esetén (fizetőkártyával, banki átutalással) INGYENES

Ára utánvéttel (fizetés a futárnak) 1,-eur

Ár előre fizetés esetén (fizetőkártyával, banki átutalással).

 

3.6. A vételár és a vevő részére történő szállítási költségek banki díjaira a vevő és a vevő bankja közötti szerződés az irányadó. Figyelmeztetjük a vásárlót, hogy az áru szállítási költségeire vonatkozó információkat egyértelműen feltüntetik az áru megrendelésének folyamatában, és a fuvarozó/szállítási szolgáltatás/szállítási mód megválasztásától függ. Az elektronikus hírközlő eszközök használatának költségeire a vevő és internetkapcsolat-szolgáltatója vagy elektronikus hírközlési szolgáltatója között létrejött szerződés az irányadó.

 

3.7. Az eladó a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályainak megfelelően állítja ki és kézbesíti a számlát a vevőnek. A vevő a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a számlát az áruval együtt megküldjük, vagy elektronikus úton a vevő rendelkezésére bocsátjuk. A számla 14 napon belül elektronikus úton kerül kiküldésre, a számla egyben szállítólevél és jótállási jegy is, ha külön jótállási jegy nem érkezik. A speciálisan leszállított jótállási jegyet az eladó a vevő kérése alapján és a bemutatóteremben igazolhatja vissza: ALFEMA SHOWROOM, Stara Vajnorska 37, Pozsony 821 01, az áru vevő részére történő átadásától számított 14 napon belül.

 

3.8. A megkötött szerződéstől való elálláskor a jogszabályok és az ÁSZF szerinti eljárás. Ha a vételárat a szerződés megkötését megelőzően kiegyenlítették, és a szerződés megkötésére a vevő megrendelésének kézbesítésétől számított 15 napon belül sem kerül sor, a vételár a kézbesítéstől számított 30 napon belül visszajár a vevőnek. a vevő megrendelésétől, vagy a megrendelés visszautasításától vagy a megrendelés törlésétől számított 15 napon belül, és ezen időpontok közül melyik következik be előbb. A vételárat visszautaljuk arra a számlára, amelyről a fizetés érkezett, ill más módon a felek megállapodása alapján. A kifizetett ár visszaküldése előtt kétség esetén az eladó jogosult a vevőtől igazolást követelni arról, hogy ő a számla tulajdonosa és/vagy pénzhez való joga. alapok. Ha az eladó köteles a vételárat visszaküldeni a vevőnek, és az árut már kiszállították a vevőnek, az eladó a vételárat az áru visszaküldése után visszaküldi a vevőnek.

 

 1. Áruszállítás, szállítási feltételek és áruszállítási költségek

 

4.1. Eladás és az eladó az árut az eladó és a vevő között jelen ÁSZF szerinti szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül átadja a vevőnek. Az eladó az árut a vevőnek a megrendelés kibocsátásakor általa megjelölt címre szállítja (kizárólag az Európai Unió országainak területén) és kizárólag a vevőként feltüntetett személynek. Az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása és az eladó által megkívánt okmányok nélkül az áruk szállítása vagy kiadása a vevőn kívül más személy részére nem lehetséges. Emiatt elengedhetetlen, hogy a vásárló az áru megrendelésekor helyesen adja meg azonosító adatait és az áru kiszállításához szükséges adatokat. Az áruk kiszállítása a Szlovák Köztársaság területén kívülre vagy más személy részére az áru átvételi engedélye nélkül nem lehetséges. Az áru szállítója jogosult megfelelő módon tájékozódni és az átvevő személlyel ellenőrizni, hogy ez a személy a vevő, és jogosult-e az áru átvételére. Ha a körülmények megkívánják, az eladó és a vevő megegyezhet a szállítási határidő meghosszabbításában, vagy azonos minőségű és árú helyettesítő teljesítésben.

 

Szállítási szolgáltatások ára Szlovákia – szállítás módja 123.futár

 

Rendelés 77 euróig – szállítási költség 6 euró

78 EUR feletti rendelés – az ár INGYENES kiszállítással.

4.2. Az áru vevő részére történő átadása csak a vételár és a leszállított áru szállítási költségének megfizetése esetén lehetséges. Ellenkező esetben az eladó, ill a fuvarozó/szállító jogosult az árut nem szállítani, és az eladónak nincs késedelme az áru kiszállításával. A Vevő köteles az árut a fuvarozótól/szállítótól szabályszerűen átvenni az eladó által elfogadott megrendelés keretei között. A vevő az áru tulajdonjogát csak az áru vételárának, a szállítási költségnek és az áru utólagos átvételének megfizetése után szerzi meg.

 

4.3. Az áruk szállításának módját a vevő választja ki a vásárlási portálon, az áru megrendelése során az eladó által felkínált lehetőségek közül. Az árut elvileg szállítmányozó cég is kiszállíthatja. A szállítási ár a megrendelésben van feltüntetve.

 

4.4. Bizonyos esetekben az eladó jogosult a vevő által választott áruszállítási módot a megrendelés elfogadása előtt másik szállítási módra megváltoztatni. Ebben az esetben erről a tényről a vevőt írásban tájékoztatják, és javaslatot tesznek a megrendelés és a szerződési feltételek módosítására az Art. 2 ÁSZF, és a szállítási költség változásáról értesülünk. A fuvarozási mód megváltoztatása miatti szállítási költségek változása nem lesz a vevő számára hátrányos.

 

4.5. Tájékoztatjuk a vevőt, hogy az eladó jogosult az árut több külön szállításban is kiszállítani, azzal a ténnyel, hogy az ilyen különálló áruszállítások esetén is a szállítási árat kell alkalmazni, mint a megrendelés elfogadásakor (azaz többszöri szállítás esetén a rendelés ára kerül felszámításra). csak egy szállítás).

 

4.6. Az eladó, a fuvarozó cég vagy a szállító szolgáltató jogosult a vevőt az áru kiszállításáról e-mailben, sms-ben vagy más alkalmas formában (pl. telefonon) értesíteni. A vevő beleegyezik abba, hogy az eladó ezen vásárló adatait a szállító/fuvarozó cégnek vagy szállítónak megadja. A Vevő köteles az általa megjelölt címen elérhetőnek lenni az áru bejelentett kiszállításakor.

 

4.7. Az áru átvételekor a vevő köteles érvényes személyazonosító okmányokkal (személyi igazolvány vagy útlevél) a fuvarozó felé kérés nélkül igazolni személyazonosságát. Ezeken az okmányokon fel kell tüntetni a vevő személyazonosságát és az áru átvételére vonatkozó engedélyt. Ellenkező esetben az árut az eladó/fuvarozó nem adhatja át.

 

4.8. Ha a vevő indokolatlanul megtagadja az áru átvételét, vagy ismételten elmulasztja engedély nélkül átvenni, az eladó jogosult vele szemben az ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget követelni.

 

4.9. Az eladó jogosult egyoldalúan és saját belátása szerint belsőleg meghatározni a megrendelés értékét, ebben az esetben a vevő a továbbiakban nem fizeti az áru szállításának árát. A szállítási ár vásárló általi megfizetésének vagy elmulasztásának ténye a www.alfema.sk, www.tekutaguma.sk weboldalon található megrendelésben jelenik meg. Az eladó jogosult a megrendelés (megkötött szerződés) értékét a jelen ÁSZF-ben történő változás jelzése nélkül egyoldalúan megváltoztatni, módosítani, mely esetben a vevő a szállítási díjat nem fizeti. Ez a változás a megkötött szerződéseket nem érinti.

 

4.10. A vevő az áru átvételekor köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét és a szállítás teljességét, különös tekintettel a szállítócsomagok (csomagok/szállítmányok) számát. A szállítással és az áruval kapcsolatban észlelt nyilvánvaló hibák esetén a vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül értesíteni a fuvarozót és az eladót. A Vevő köteles a fuvarokmányon feltüntetni a küldemény minden nyilvánvaló sérülését és a csomagolás sérülését. Ha a szállítócsomagolás eredeti ALFEMA szalaggal van felszerelve, amely a küldemény jogosulatlan felnyitása miatt megsérül, vagy a csomagoláson vagy a küldeményen egyéb sérülést észlelnek, a vevő köteles a szállítmányt a fuvarozótól/kézbesítőtől nem átvenni. A vevő az átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy a küldeményt sértetlenül átvette. Ha a vevő az áru átadásától számított 1 órán belül nem tiltakozik az áru kiszállításának és az áruval együtt szállított okmányok kézbesítésének elmaradása ellen, a A szállítási és szállítási dokumentumokban feltételezhető, hogy az árut megfelelően kézbesítették a vevőnek, kivéve, ha az ellenkezőjét bizonyítják.

 

4.11. Az áru sérülését a vevő e-mailben vagy más alkalmas módon jelenti az eladónak. Az áru átvételekor észlelhető mechanikai sérülések további bejelentését nem lehet figyelembe venni és ezeket nem ismerjük el.

 

4.12. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt az áru szállításának lehetetlenségéről, valamint vis maior vagy olyan okok esetén, amelyekért az eladót vagy a szállítót/szállítót nem terheli felelősség. Ebben az esetben az eladó az ÁSZF és a jogszabályok szerint alternatív teljesítést és bevételt ajánl fel, illetve biztosít a fogyasztónak.

 

4.13. Személyes áruátvétel az ALFEMA SHOWROOM bemutatótermében csak akkor lehetséges, ha a megrendelt áru az üzletben elérhető. Az áruk kiszállítása az ALFEMA SHOWROOM üzleteibe nem lehetséges. A vásárló köteles azonnal reklamálni az áru nyilvánvaló hibái miatt.

 

 1. Garancia, reklamáció feltételei és reklamációs eljárás

 

5.1. A pont rendelkezései nem vonatkoznak arra a vevőre, aki üzleti tevékenység céljából vásárol árut, és nem természetes személyek személyes fogyasztása céljából. A termékhibákért való felelősségre ebben az esetben a 422. és azt követő §-ok rendelkezései az irányadók. Kereskedelmi törvénykönyv. Az eladó a fogyasztói panaszokat a Szlovák Köztársaság jogszabályai, különös tekintettel a 1. sz. 250/2007 Coll. módosításokkal, a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok.

 

5.2. Minden polgári jogviszony alapján vásárolt áru esetében a standard jótállási idő a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint 24 hónap, amennyiben a szlovák jogszabályok nem írnak elő rövidebb időtartamot bizonyos árufajtákra. A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor a vevő átveszi az árut.

 

5.3. A jótállás időtartama a Szlovák Köztársaság jogszabályaiból következik. Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon fel van tüntetve a használati idő, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.

 

5.4. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra és károkra, amelyek: normál elhasználódással, a vevő vagy harmadik személynek az áru vevő általi átvétele utáni cselekményével, szakszerűtlen, gondatlan kezeléssel, túlzott terheléssel, mechanikai sérüléssel vagy kopással kapcsolatban, az áru használati utasításával vagy használati céljával ellentétes használata, vagy a használati, karbantartási vagy tárolási szabályok be nem tartása, természeti katasztrófák, szakszerűtlen vagy helytelen összeszerelés vagy beszerelés vagy tárolás esetén, a rendszeres karbantartás elmulasztása miatt és szervizellenőrzések (ha a használati útmutató szerint elő vannak írva).

 

5.5. A vevő szavatossága akkor is lejár, ha az áruról eltávolítják a pecsétet, vagy ha az árut manipulálják.

 

5.6. A vevő reklamációval élhet: az áru és a vásárlást igazoló dokumentum személyes bemutatásával, az áru egyéb szükséges dokumentumokkal (különösen a vásárlást igazoló bizonylattal) együtt az ALFEMA SHOWROOM központi reklamációs osztályára a 82104 Bratislava címen, Železná 27. .

 

5.7. A Vevő köteles a reklamált áruhoz csatolni az áru vásárlását igazoló dokumentum olvasható eredeti vagy másolati példányát, és részletesen ismertetni a hibát és a hiba megnyilvánulásának módját. Az árut tiszta állapotban és az áruhoz mellékelt tartozékokkal együtt kell szállítani.

 

5.8. Az eladó a reklamáció benyújtásakor visszaigazolást ad ki a fogyasztónak. Ha a reklamáció távközlési eszközzel történik, az eladónak legkésőbb a reklamációról szóló visszaigazolást a reklamáció igazolásával együtt kell eljuttatnia a fogyasztóhoz; az igény érvényesítésének igazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van az igény érvényesítését más módon igazolni. A reklamáció elbírálása az áru bemutatása nélkül nem lehetséges.

 

5.9. Ha eltávolítható hibáról van szó, a vevőnek joga van azt ingyenesen, időben és szakszerűen eltávolíttatni. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. A vevő a hiba elhárítása helyett követelheti a termék kicserélését, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, ha ez az eladónak az áru árához képest indokolatlan költséggel nem jár. árukra vagy a hiba súlyosságára. Az eladó a hiba eltávolítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra. Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza a termék rendeltetésszerű, hibamentes használatát, a vevőnek joga van a terméket kicserélni vagy a szerződéstől elállni. Ugyanilyen jogok illetik meg a vásárlót, ha a hibák eltávolíthatók, de ha a hiba javítás utáni újbóli megjelenése vagy nagyobb számú hiba miatt a vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevőnek joga van a termék árából ésszerű engedményre.

 

5.10. Az eladó a reklamáció kezeléséről legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül okiratot állít ki a fogyasztóvédelmi törvénynek és a jogszabályoknak megfelelően. Vevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a reklamáció benyújtásáról szóló dokumentumot és a reklamáció felszerelését a jogszabályoknak megfelelően kézbesítse a vevő részére. A reklamációs eljárás befejezését követően, valamint a vevő kérésére a vevő köteles 15 napon belül átvenni az eladótól. reklamált áru, ha a reklamáció kijavítás, árengedmény, árucsere (új áru) vagy a reklamáció elutasítása formájában történt.

 

5.11. Ha a vevő a reklamáció elintézését követő 30 napon belül vagy az árunak a vevő részére történő ismételt átadásától számított 3 napon belül sem veszi át a terméket, vagy az eladói meghívó befejezését követő elküldésétől számított 3 napon belül nem veszi át a terméket. A reklamációs eljárás során a vevő által megadott elérhetőségen az eladó a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogosult minden tárolási nap után 3 € fizetést követelni a vevőtől.

 

 1. Áru visszaküldése – a szerződéstől való elállás

 

6.1. Utasítás a fogyasztó szerződéstől való elállási jogára vonatkozóan: A 2009/2003. 108/2000 Coll. a vevő a szolgáltatási szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a megkötött szerződéstől indoklás nélkül elállni, ha az eladó határidőben és megfelelően eleget tett a Szt. 10. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének. 108/2000 Coll. Az elállás egyéb eseteit és a fogyasztóra vonatkozó határidőket a törvény 12. §-a szabályozza. Abban az esetben, ha a vevő a 6.1 pont szerint él a szerződéstől való elállás jogával, a vevő köteles az árut az eladó bemutatótermébe – ALFEMA SHOWROOM, Stara Vajnorska 37, 821 04 Bratislava – visszaküldeni az eladónak. Ugyanakkor az árunak sértetlennek, használatlannak, kopásnyomoktól mentesnek és az eredeti csomagolásban kell lennie. Az eladó ellenőrzi és teszteli a visszaküldött árut. Ha az árut sértetlenül és épségben visszaküldte a vevőnek, az eladó az áru kifizetett vételárát az ÁSZF és a jogszabályok szerint visszaküldi a vevőnek. Jelen megállapodás alapján a vételár banki átutalással visszautalásra kerül a vevő eredeti számlájára, ha a felek másként nem állapodnak meg.

 

6.2. Sérült vagy elhasználódott áru, illetve kísérőokmányok és tartozékok nélküli áru visszaküldése esetén az eladó jogosult a vevővel szemben kártérítési igényt érvényesíteni, ill. egyéb jogi igények, amelyeket a vételárból jogosult beszámítani (kivéve a bizonyított garanciális hibák miatt visszaküldött árukat).

 

6.3. Az eladó és a vevő megállapodása alapján, valamint a jelen ÁSZF értelmében a vevő nem jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni az alábbi esetekben: a) a szerződés tárgya olyan áru, amely tulajdonságaik miatt nem küldhető vissza. Ilyen áruk pl. impregnáló és tisztítószerek. b) az eredeti szállítási állapotban vissza nem küldhető áruk (különösen a nyilvánvalóan sérült áruk, nyilvánvalóan használt áruk, eredeti csomagolás nélkül).

 

6.4. A szerződéstől való elállás vagy az áru megfelelő visszaküldésének feltételei megsértése esetén az eladó jogosult a vevőtől a neki okozott kár megtérítését követelni a vonatkozó jogszabályok szerint. Például szállítási költségek, tárolás. E-mailben pontosítjuk.

 

6.5. Indokolatlan reklamáció esetén az eladó W&M production s.r.o. jogosult a vevőtől díjat követelni az indulással járó költségek összegében. Az eladó fenntartja a jogot arra is, hogy az ilyen árukért pénzt ne térjen vissza és a jogot, hogy ne cserélje ki azokat más árukra.

 

6.6. Az akciós áruk vételárának visszatérítésére nincs lehetőség. Csak más árura cserélhető.

 

6.7. A csomagok közötti eltérő színárnyalatú pigmentekre nem vonatkozik a garancia. Míg az árut a vízszigetelés alapjaként szállítják, nem pedig a festéket.

 

 1. Személyes adatok védelme

 

 1. §-a szerinti információ. 1 törvény nem. A személyes adatok védelméről szóló, módosított 122/2013

 

7.1 Az eshop.tekutaguma.sk webáruház üzemeltetője a W&M production s.r.o., székhelye: Haburská 29, 82101 Bratislava, Cégazonosító: 35958111, adószám: 2022077002, adószám: SK2002207. Teljes mértékben tiszteletben tartjuk vásárlóink ​​magánéletét, de a megrendelés feldolgozásához szükségünk van néhány személyes adatra, amelyeket kizárólag a megrendelt áruk kiküldéséhez és a vásárlóval való kommunikációhoz használunk fel. Az áruház IS-je a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál van bejegyezve.

 

7.2 Az üzletben történő vásárlás előtt regisztráció szükséges. Regisztrációkor és vásárláskor az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 

vezeték- és keresztnév, pontos cím, országgal együtt (vagy a számlán feltüntetendő cím)

e-mail cím (a rendszerben történő azonosításra és az Önnel való kommunikációra szolgál)

opcionális további címek (ha a küldeményt a számlázási címtől eltérő címre szeretné kézbesíteni)

opcionális telefonszám (a gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében)

7.3 Egyszeri vásárlás esetén regisztráció nem szükséges, és regisztráció nélkül is lehet vásárolni.

 

7.4 Adatait rendelése feldolgozása és kiszállítása, illetve akciókról, hírekről és kedvezményekről való tájékoztatás céljából kezeljük. Ezek az adatok számviteli és számlázási rendszerünkhöz is szükségesek. Az adatokat a szerverünkön egy védett adatbázisban tároljuk, így nem kell minden látogatáskor újra megadni. Adatait és egyéb beállításait bármikor módosíthatja, ill frissítse e-mailben vagy a fiókjába való bejelentkezés után. Ha törölni szeretné regisztrációját, kérjen e-mailben. Fiókja deaktiválva lesz.

 

7.5 Az Ön személyes adatait a körben szerezzük beu az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a 10. § bek. 3 betű b) törvény. nem. 122/2013. a személyes adatok védelméről szóló módosítással, az érintett hozzájárulása nélkül. Ön önkéntesen adja meg számunkra ezeket az adatokat az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése és a velünk való további kommunikáció céljából. A személyes adatokat csak a szerződésből és az általános szerződési feltételekből eredő kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges ideig kezeljük.

 

7.6 A megszerzett személyes adatokat akciókról, hírekről és kedvezményekről való tájékoztatás céljából kezeljük a Szt. 11. §-a szerint. nem. 122/2013. módosításával a személyes adatok védelméről. Vásárláskor a „Hozzájárulok tájékoztató e-mailek küldéséhez” jelölőnégyzet kipipálásával hozzájárulását adja személyes adatainak az akciókról, újdonságokról és kedvezményekről való tájékoztatás céljából történő kezeléséhez, határozatlan időre. Ezt a hozzájárulást Ön bármikor írásban visszavonhatja, a hozzájárulás a kézbesítéstől számított 1 hónapon belül lejár.

 

7.7 Személyes adatait nem adjuk ki, nem tesszük elérhetővé és nem adjuk át más jogalanynak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekkel együttműködésre van szükség a megrendelésének helyes feldolgozásához. Ezek elsősorban szállítási szolgáltatások – név, vezetéknév, szállítási cím, telefonszám, és szükség esetén a megrendelés teljes ára.

 

7.8 A törvény 28. §-ának megfelelően Önnek jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok jegyzékét kérni, valamint joga van a hibás, hiányos vagy kijavításhoz. – naprakész személyes adatok, a személyes adatokkal való rendelkezés joga, ha az adatkezelés célja véget ért, írásbeli kérelem alapján tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen az Ön hozzájárulása nélkül, és felszámolásukat kérni. Csak valós személyes adatokat köteles megadni számunkra. Felelős a személyes adatok hamisságáért a 16. §-ának megfelelően. 1 törvény nem. 122/2013. a személyes adatok védelméről az információs rendszernek átadó személy által módosított.

 

7.9 Az Ön személyes adatait az eredeti adatkezelési cél megszűnése után is csak a statisztikai, számviteli és kutatási célból szükséges mértékben jogosultak vagyunk kezelni, továbbá harmadik felek vagy a nyilvánosság számára összesített statisztikai információkat szolgáltatni az ügyfelekről, a forgalomról. , forgalmi és egyéb adatok, de anonimizált formában, hogy azok alapján ügyfeleink azonosítása semmilyen módon ne legyen lehetséges

 

7.10 Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy elálljunk a személyes adatok biztonságos kezelésének garanciájától, ha a szervert ismeretlen tettes – hacker – támadja meg. Ebben az esetben a fent említett adatkezelési szabályok nem érvényesek.

 

 1. Záró rendelkezések

 

8.1. Az eladó jogosult a kölcsönös dokumentációt és a szerződést a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel együtt 5 évig elektronikus formában megőrizni és archiválni. Az archivált szerződés nem áll a vevő rendelkezésére. A szerződés megkötéséhez szlovák nyelvet ajánlanak fel. A vevő jogosult a szerződés lényeges elemeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően elektronikus formában sokszorosítani.

 

8.2. A vevőnek címzett elektronikus üzenetek kézbesítéséért, ha az eladó nem kap hibaüzenetet az üzenet (e-mail vagy SMS) kézbesítésének lehetetlenségéről a megadott e-mail címre, ill. telefon a vásárló számát (mobiltelefon), ez az üzenet (e-mail vagy SMS) az elküldését követő napon kézbesítettnek tekintendő, hacsak kötelező jogszabály másként nem rendelkezik. Az eladónak címzett elektronikus üzenetek (e-mail) kézbesítésénél az elektronikus dokumentum kézbesítetlennek minősül mindaddig, amíg az eladó annak átvételét a vevőnek visszaküldött e-mail üzenettel meg nem erősíti. A küldemény kézbesítettnek minősül akkor is, ha a címzett megtagadja annak átvételét, vagy akkor is, ha a címzett saját hibájából vagy mulasztásából nem veszi át. Ebben az esetben a postai tárolási idő lejártával a feladó által meghatározott ideig, valamint a küldemény feladónak történő visszaküldésével kézbesítettnek minősül, amelyről a feladónak sértetlen igazolást kell benyújtania. A kézbesítőn keresztül kézbesített értesítések – a 123.futárszolgálat a szerződő fél általi átvétel időpontjában tekintendő kézbesítettnek. A futárszolgálat általi kézbesítés meghiúsulása esetén az első kézbesítési kísérletet követő harmadik nap minősül a kézbesítés pillanatának, míg a kézbesítési kísérletet a futárszolgálat nyilatkozata igazolja. Az eladó kizárólagos hatásköre annak eldöntése, hogy milyen formában és milyen esetekben kommunikál a vevővel (sms vagy e-mail, vagy más megfelelő módon).

 

8.3. Ha bebizonyosodik, hogy az ÁSZF és/vagy a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az ilyen érvénytelenség vagy érvénytelenség nem eredményezi a szerződés / ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy érvénytelenségét. Ilyen esetben a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezést haladéktalanul újjal helyettesítik oly módon, hogy a vonatkozó érvénytelen vagy hatálytalan rendelkezés célja megmaradjon. elfogadásáig, ill jelen szerződés megkötése.

 

8.4. A Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség pozsonyi székhelyű felügyelősége jogosult az eladó tevékenységének felügyeletére.

 

8.5. Az irányadó jog a Szlovák Köztársaság joga. Minden, az ÁSZF-ből, a szerződésből vagy azokkal kapcsolatos vitát, beleértve az áruszállítással kapcsolatos vitákat is, kizárólag a Szlovák Köztársaság bíróságai tárgyalják és döntik el.

 

8.6. Az Általános Szerződési Feltételek az eladó honlapján való megjelenés napjától érvényesek és kötelező erejűek, és az eladó székhelyén is megtekinthetők. Az eladó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint elálljon, módosítsa, módosítsa vagy újakkal cserélje ki, azzal a ténnyel, hogy a megkötött szerződésekre az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában érvényes Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. . A regisztráció kitöltésével, valamint a megrendelés elküldésével és a megrendelési folyamat végén a www.alfema.hu, www.tekugama.hu oldalon az ÁSZF-el kötött megállapodásra kattintva a vásárló megerősíti, hogy elolvasta és elfogadja ÁSZF, a reklamációs eljárás (5. pont), azokat a szerződéses jogviszony részének tekintve.

 

Az Általános Szerződési Feltételek jelen verziójában 2022.09.01-től kerültek közzétételre és hatályosak, és kizárólag az ezen időpontot követően a vásárlási portálon keresztül az eladóhoz eljuttatott megrendeléseknél kerülnek felhasználásra.